DVA PUTA PO DVIJE ULAZNICE

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Udruga djelovanja u kulturi Arterarij

DVA PUTA PO DVIJE ULAZNICE

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Udruga djelovanja u kulturi Arterarij, Mesnička 11, 65770890193 u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi

19. prosinca 2019 u 17:00 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike

Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima dvije nagrade, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog

natječaja.

Nagrada je dva puta po dvije ulaznice za izvedbu predstave Sakrij se negdje daleko. Do smrti., dvije karte za izvedbu 17. siječnja 2020 i dvije karte za 18. siječnja 2020.

DETALJI NAGRADE

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u

Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim

članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu

Organizatora https://www.facebook.com/arterarij/ i napraviti sljedeće:

-U kometarima odgovoriti na pitanje " Koje dvoje glumaca igra u predstavi Sakrij se negdje daleko. Do smrti."

-Tagirati osobu s kojom želite otići na predstavu

-Lajkati Facebook stranicu Arterarija

U obzir će doći svi sudionici koji odgovore na pitalicu do 24.prosinca 2019 u 24:00 sata

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir

brojeva, kao što je ​random.org. ​ Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg

korisnik nema nikakav utjecaj.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti

nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o

nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru

potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili

drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i

obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici

nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom

materijalu bez naknade.

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 25. prosinca 2019. godine u 19 sati na službenoj

facebook stranici Organizatora

https://www.facebook.com/arterarij/

Članak 12

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je

dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem

zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju

roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14:

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne

daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja,

a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom

sudioniku.

Članak 15

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u

Zagrebu.

Članak 16

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije

odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne

igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 17

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti

pravovremeno obaviješteni.

Članak 18

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti

sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog

natječaja, dajete Udruzi djelovanja u kulturi Arterarij, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor iobjava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako

samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav

sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno

te Arterarij ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem

takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo

kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo

koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom

objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog

sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i

bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Zagreb, 19. prosinca 2019

Organizator

Udurga djelovanja u kulturi Arterarij

Udruga djelovanja u kulturi Arterarij, Mesnička 11, 10 000 Zagreb, Hrvatska, +385 953935822
Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti